... wir hoffen, Euch alle bald gesund   wiederzusehen !!!                 

          

Herbert Contzen G e s a n g

Klaus Imkamp Drummer

Dieter Kluck Gitarre + Gesang

Bernd Hermanns Gesang +Gitarre

 

Winny Götz Bass & Gesang

Wilfried Schünzel Gitarre+Ges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.lse-software.de            www.lse-software.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Obergärig obergaerig Rockband Mönchengladbach oldies oldieband 60er 70er schünzel