... wir sind wieder komplett ! ! !              

          

Herbert Contzen Gesang

Klaus Imkamp Drummer

Winny Götz Bass & Gesang

Wilfried Schünzel Gitarre+Ges.

 

Erik Arntzen Gitarre / Gesang

 

 

 

Liebe Kollegen im Ruhestand

 

 

 

 

 

 www.lse-software.de            www.lse-software.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Obergärig obergaerig Rockband Mönchengladbach oldies oldieband 60er 70er schünzel